BLOG: Ideološki konstrukti o cepljenju


Kreativni in lažnivi (anti)cepilci

 dr. Mateja Černič

 

Razmere na področju cepljenja se zaostrujejo, tako na globalni kot na nacionalnih ravneh. Posledično se med obema stranema bije vedno ostrejši in intenzivnejši boj. Ko govorimo o besednem boju, se pro-cepilna stran - od predstavnikov institucij do anonimnih internetnih komentatorjev - poslužuje zlasti dveh taktik: prepovedi diskurza ter poskusov osebne in profesionalne diskreditacije. Nekaj tovrstnih poskusov sem bila deležna tudi sama, pričujoči blog, zlasti njegov zaključek, pa je odgovor nanje.

Read More 0 Comments

Hepatitis B pri otrocih - (ne)smiselnost cepljenja

dr. Mateja Černič

 

Masovno cepljenje otrok s hepatitisom B je ena izmed večjih absurdnosti cepilnih programov. Marsikje (ZDA, Avstralija, po novem tudi Anglija) cepijo otroke že ob rojstvu, v Sloveniji pa pred vstopom v šolo. To je, zlasti če je zakonsko obvezno, popolnoma neupravičeno in neopravičljivo, saj je pri otrocih tveganje okužbe s hepatitisom B, do katere privede predvsem tvegano vedenje (hepatitis B se prenaša predvsem preko krvi in semenske tekočine) izredno majhno. To je lepo razvidno tudi iz podatkov o okužbah v obdobju pred uvedbo rutinskega cepljenja otrok. 

Read More 3 Comments

Pediatrinja: "Priznam, nisem prebrala nobene študije o varnosti in učinkovitosti cepiv"

dr. Mateja Černič

 

V javnosti je dokaj trdno zasidrano mnenje, da so zdravniki dobro podkovani o zdravilih in cepivih, ki jih vsakodnevno uporabljajo v svoji zdravniški praksi. Da redno spremljajo strokovno literaturo ter se temeljito poglabljajo v znanstvene študije. Da so naštudirani strokovnjaki v pravem pomenu besede. No... realnost je "malce" drugačna. Kako zelo drugačna, je že pred leti v svoji odlični študiji razkrila zdravnica Lidija Gajski. Jaz pa v nadaljevanju opisujem primer svoje lastne pediatrinje, ki ni prebrala niti ene študije o varnosti in učinkovitosti cepiv in zdravil, ki jih vsakodnevno predpisuje svojim malim pacientom. Ker nima časa. In ker ne vidi niti najmanjšega razloga, zakaj neki bi morala brati znanstvene študije.  Menda to nikakor ni njena naloga.

Read More 0 Comments

Odgovor pediatrinji Alenki Rus - 1. del

dr. Mateja Černič

 

Seveda me razveseli, kadar se o moji monografiji, Ideološki konstrukti o cepljenju, razpravlja v medijih. Prav tako me veseli, da se tudi kak pediater "prebije skoznjo". Vendar pa pediatrinja Alenka Rus odseka knjige, o katerem je bilo govora v radijski oddaji "Cepljenje - žrtev lastnega uspeha", očitno ni dovolj natančno prebrala, saj je podala povsem napačne trditve. Ker gre za pomembno tematiko - dostopnost študij o varnosti in učinkovitosti cepiv, na podlagi katerih Javna Agencija za Zdravila in Medicinske Pripomočke (JAZMP)  izda dovoljenje za promet  - podrobneje pojasnjujem situacijo. Na kratko pa: NE, gospa Rus. Tudi vi nimate dostopa do študij, ki jih JAZMP in slovenska zakonodaja varujeta kot poslovno skrivnost. Ne vi, ne jaz, ne kdorkoli drug. 

Read More 8 Comments

Kako skrbno in strokovno se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) loteva priprave in evaluacije programov obveznega cepljenja otrok?

dr. Mateja Černič

 

Ob evropskem in svetovnem tednu cepljenja, ki letos poteka od 24. do 30. aprila, si velja zastaviti sledeče vprašanje: kako skrbno in strokovno se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) loteva priprave in evaluacije programov obveznega cepljenja otrok? Odgovor je: skrajno malomarno in nestrokovno. Čeprav je NIJZ glavna institucija, zadolžena za pripravo in izvajanje programov cepljenja, nima in ne vodi evidence o preteklih cepilnih shemah (kdaj je bil uveden ali opuščen posamezen odmerek posameznega cepiva). Pa čeprav je podrobno poznavanje in analiziranje cepilnih shem, sedanjih in preteklih, eden bistvenih predpogojev za dejansko, utemeljeno, dolgoročno evalvacijo programov cepljenja, torej za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in izvajanje programov. Ne morete verjeti, da NIJZ resnično ne razpolaga s tako osnovnimi podatki? Preberite celotno zgodbo. 

Read More 6 Comments

Zavajajoče trditve o cepivih

dr. Mateja Černič


Cepljenje se promovira kot "največji čudež medicine", vendar pa podrobnejša analiza najbolj zasidranih trditev o cepivih (o varnosti, učinkovitosti, stranskih učinkih, študijah, čredni imunosti, itd.) jasno pokaže, da gre v prvi vrsti za ideološke konstrukte, torej za interesno pogojene konstrukte realnosti. Z drugimi besedami, da so trditve, s katerimi se legalizira in legitimizira množično cepljenje nepopolne, zavajajoče ali celo povsem lažne. V nadaljevanju bloga je povzetih 21 takšnih neresničnih cepilnih postulatov. 


Read More 8 Comments

Študije o varnosti in učinkovitosti cepiv so metodološki zmazki

dr. Mateja Černič

 

Kdor misli, da so cepiva pred vstopom na trg podvržena dolgoletnim, rigoroznim znanstvenim raziskavam, se žal krepko moti. Študije o varnosti in učinkovitosti cepiv, tudi tiste, na podlagi katerih cepiva pridobijo dovoljenje za promet, so namreč pravi metodološki zmazki. Dobesedno.  Zasnovane so tako, da še zdaleč ne razkrijejo (ne morejo razkriti) niti vseh kratkoročnih stranskih učinkov cepiv, srednje- in dolgoročnih pa sploh ne. Posledično te študije ne omogočajo realne ocene dejanske varnosti in učinkovitosti posameznega cepiva. Z drugimi besedami: cepiva,  s katerimi so vsako leto cepljeni milijoni otrok, niso bila nikoli ustrezno preizkušena. In državne agencije (JAZMP, NIJZ, itd.), ki naj bi skrbele za varnost državljanov ter na trg spuščale zgolj dokazano varna in učinkovita cepiva, za katerimi stojijo metodološko ustrezno zasnovane študije, te svoje temeljne naloge preprosto ne opravljajo.


Read More 8 Comments