· 

Recenzija dr. Stephanie Seneff: "Ta knjiga je dokaz, da proticepilstvo temelji na znanosti!"

 

Recenzija knjige s strani Dr. Stephanie Seneff, znanstvenice z ameriškega inštituta MIT:

 

"Ta knjiga je dokaz, da proticepilstvo temelji na znanosti! Ta nova knjiga je mojstrovina, ki predstavi podrobne znanstvene argumente, zakaj cepiva niso takšna panaceja, za kakršno jih razglašajo. Je zelo dobrodošla dopolnitev naraščajoče zbirke literature, ki razkriva škodo, ki jo cepilni program povzroča našim otrokom.  

 

Knjiga je še zlasti učinkovita pri orisovanju ideoloških konstruktov, ki se jih neutemeljeno uporablja za obrambo cepiv ter za ohranjanje nepoučenosti splošne javnosti glede dejanskega kompromisa med tveganji in koristmi. Predstavi družbeno moč farmacevtske industrije in postranske zaslužke, ki kvarijo regulativne agencije in zdravnike, da razloži, zakaj so tisti, ki se zavedo realnosti, tako zlahka odpravljeni in zakaj smo bili tako dolgo zavedeni. Specifične zgodbe mater s cepivi poškodovanih otrok nudijo prepričljive dokaze o poškodbah, podprte pa so s podrobnimi povzetki relevantnih raziskav in s statističnimi trendi.

 

Poglavje o splošnem delovanju imunskega sistema in motnjah v delovanju, ki jih povzročijo cepiva je učenjaško, a še posebej jasno in zaskrbljujoče ter izpostavi cepiva kot temeljni dejavnik pri porastu avtoimunskih obolenj.

 

Argumenti so dobro podprti z obsežnim naborom virov. Morali bi kupiti dodatne izvode te knjige, da jo lahko izročite vsakemu izmed vaših prijateljev, ki trdi, da v proticepilstvu ni nikakršne znanosti!"

 

Dr. Stephanie Seneff je višja znanstvena raziskovalka (Senior Research Scientist) na ameriškem znanstvenem inštitutu MIT (MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory). Več kot tri desetletja se je raziskovalno ukvarjala predvsem s povezovanjem biologije in računalništva, o čemer je objavila več kot 170 znanstvenih člankov. V zadnjih letih se je raziskovalno osredotočila predvsem na področje biologije - od leta 2011 je objavila več kot dva ducata znanstvenih člankov o temah kot so bolezni modernega časa (npr. Alzheimerjeva bolezen, avtizem, srčno-žilna obolenja), analize baz stranskih učinkov zdravil ter vpliv prehranskih primanjkljajev in okoljskih toksinov na človeško zdravje. Javnosti je morda najbolj poznano njeno delo na področju škodljivih učinkov glifosata.

 

Originalno recenzijo (v angleškem jeziku) najdete tukaj.