· 

Recenzija dr. Jovane Stojković: "Številne študije, predstavljene v tej dragoceni knjigi potrjujejo, da 'stroka' ni niti najmanj soglasna"

 

Recenzija knjige s strani srbske zdravnice dr. Jovane Stojković, specialistke psihiatrije:

 

"Intenzivna histerija v zvezi z vprašanjem obveznega cepljenja je prisotna širom Evrope in sveta. Z naraščanjem pritiskov zdravstvenih oblasti narašča tudi število strokovnjakov in laikov, ki preizprašujejo dogmo o nujnosti cepljenja in čredni imunosti kot psevdoznanstveni argument za odvzemanje osnovnih človekovih pravic. Študiozno delo dr. Mateje Černič, ki je s sociološkega vidika osvetlila prakso, ki je sodobno medicino ponesla na današnji piedestal, predstavlja žarek svetlobe v hipohondersko-potrošniškem mraku korporativne medicine.

 

Podatki državnih statistik o upadanju umrljivosti zaradi nalezljivih bolezni prepričljivo razkrijejo neutemeljenost famozne izjave o največjem medicinskem dosežku, ki je rešil človeštvo in ki ga je zaradi tega potrebno v nedogled implementirati. Avtorica se je potrudila, da nam ponudi uvid v stališča zdravnikov, ki presegajo nivo trgovski potnikov ter ki, opirajoč se na dejstva, za glavne dejavnike, ki so večino nalezljivih bolezni zbrisali s seznama vodilnih vzrokov smrti, smatrajo izboljšanje življenjskega standarda in higiene. 

 

Posebna pozornost je upravičeno posvečena dodatkom v cepivih kot sta aluminij in živo srebro, katerih nevrotoksičnost in imunotoksičnost sta popolnoma ignorirani s strani "uradne stroke", ki s pavšalnimi izjavami na to temo poglablja nezaupanje staršev. Podatek, da farmacevtske korporacije niso zakonsko obvezane izvajati farmakokinetičnih študij priča o bahavosti proizvajalca, ki za kakovost svojega izdelka ni odgovoren potrošniku, ki je ta izdelek prisiljen uporabljati! Številne študije, predstavljene v tej dragoceni knjigi potrjujejo, da "stroka" ni niti najmanj soglasna glede neškodljivosti teh dodatkov.

 

Enako zaskrbljujoče so študije o učinkovitosti cepiv. Glede na prikazane podatke je zelo malo študij, v katerih je kot placebo uporabljena fiziološka tekočina, v študije so vključeni izključno zdravi otroci, ki niso reprezentativen vzorec široke populacije otrok, ki prejema cepiva, čas spremljanja je prekratek, da bi se opazilo vse neželene učinke, dokumentacija, na osnovi katere so cepiva odobrena, pa je "poslovna skrivnost". Ko k temu dodamo še neustrezno spremljanje neželenih učinkov, ki je podrobno dokumentirano, ugotovimo, da promotorji obveznega cepljenja, ki prisegajo, da so cepiva "učinkovita in nenevarna", dejansko sploh ne morejo vedeti, o čem govorijo.

 

In za konec še razbijanje mita o čredni imunosti, ki ga izpodbijajo številna citirana znanstvena dela, pa tudi realnost vse pogostejših epidemij, ki jih predvidevajo tako znanstveniki kot zdravorazumski laiki, ki razumejo prehodnost in delno učinkovitost s cepivi ustvarjene imunosti, ki bo večino cepljenega prebivalstva pustila nezaščitenega ter zamaknila velike epidemije otroških bolezni v odraslo dobo, kar bo prineslo več žrtev, kot pa jih je bilo v obdobju pred cepljenjem. Če k temu prištejemo še neposredne žrtve cepiv, se lahko upravičeno vprašamo, če so programi množičnega cepljenja uničili naravno imunost populacije in kakšna je cena vsega tega? V naraščajočem znanstvenem totalitarizmu je to vprašanje postalo kaznivo. Morda bo žarek svetlobe, ki ga nudi ta knjiga, uspel obsijati izhod iz tunela, če vsi prižgemo lučke?"

 

Dr. Jovana Stojković je specialistka psihiatrije in predsednica Gradjanske inicijative za neobveznu vakcinaciju v Srbiji. S soprogom, ki je prav tako psihiater, se bori za svobodno izbiro pri cepljenju in ohranitev starševskih pravic.